Zgłoszenie projektu

Dane osobowe


Projekt

Prognozy finansowe

Rok Przychód Koszt Zysk netto Przepływ finansowy Wyniki finansowe
Dodaj pozycję

Oferta dla inwestorów:* %

Inne

Kwestie poufności danych zawartych w biznesplanie szczegółowo reguluje Regulamin Lewiatan Business Angels dostępny na stronie www.lba.pl

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin LBA zamieszczony na stronie www.lba.pl*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan z siedzibą w Warszawie przy ul. Klonowej 6 dla potrzeb niezbędnych dla realizacji projektu „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach PO IG oraz budżetu państwa, Priorytet 3, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).*

(max rozmiar zalączanego pliku 1MB)

Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza, otrzymają Państwo na podany w formularzu adres e-mail informacje, w jaki sposób aktywować wysłany projekt. Po dokonaniu aktywacji projekt zostanie przekazany konsultantowi LBA.

*Pola zaznaczone gwiazdką są obowiazkowe.

Wyślij projekt
Projekt finanoswany przez UE Projekt finanoswany przez UE Projekt finanoswany przez UE